Skip to main content

Activiteiten

Gedurende het verenigingsjaar staan er naast de wekelijkse repetities uiteenlopende muzikale en gezellige activiteiten op de agenda.

Zo trakteren wij onze trouwe toehoorders en geïnteresseerden in januari op een nieuwjaarsconcert. Een middag met een gevarieerd programma en elk jaar wisselende gastoptredens.
Een belangrijk optreden is elk jaar de deelname aan het OMT (Onderling Muziektoernooi) van de gemeente Zundert. Een dag, waar alle zundertse muziekverenigingen hun beste beentje voor zetten en zowel een werk uit hun divisie als een lichter nummer door een vakjury laten beoordelen.

Tradities worden in ere gehouden. Daarom mag een avond muziek voor de oudere bewoners van Zundert niet ontbreken, in het voorjaar bezoeken wij De Willaert en het Rijserf.

Het najaar staat afwisselend in het teken van óf een landelijk concours van de NOVAM om ons niveau te handhaven, en met de beoordeling van de jury weer waardevolle tips en adviezen te verkrijgen.
Óf Con Amore gaat los op de twee-jaarlijkse Music Night. Een thema-avond met speciaal daarvoor ingestudeerde muziek, bijpassend decor… een echte show!

Ook voor de leden onderling vinden leuke activiteiten plaats. Zo sluiten we elk repetitiejaar af met een BBQ of activiteiten en krijgen extra repetitiedagen een gezellige afsluiting door een heerlijk buffet.

Con Amore is een levendige en actieve vereniging, die trots is op zijn leden, die dit samen mogelijk maken!